• Kontakter

  Kontakt

  Livsviktigt.se ges ut av Socialstyrelsen.


  Har du frågor som rör organ- och vävnadsdonation?
  Kontakta oss: donation@socialstyrelsen.se​

  Växel: 075-247 30 00

  Socialstyrelsen
  106 30 Stockholm

  Arbetar du med organ- och vävnadsdonation? Då finns fördjupad information för dig på Socialstyrelsens webbplats

  ​Om Donationsrådet

  Donationsrådet bildades 2005 och är knutet till Socialstyrelsen som ett rådgivande nationellt råd. Donationsrådets ledamöter är utsedda av regeringen.​

  Donationsrådets uppgift är att ge stöd och vara rådgivande i Socialstyrelsens donationsfrämjande arbete. Donationsrådet ska i regelbundna möten med Socialstyrelsen följa utvecklingen inom området och påtala behov av förändring. Donationsrådet har en viktig uppgift att tillsammans med Socialstyrelsen medverka till att göra Sverige bättre på organ- och vävnadsdonation. Målet med verksamheten är att förbättra donationsfrekvensen i Sverige.

  Bestämmelser om Donationsrådet återfinns i förordningen 2009:1243 med instruktion för Socialstyrelsen.

  Ledamöter i Donationsrådet
  Följande personer har utsetts av regeringen att vara ledamöter i Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation (Donationsrådet) vid Socialstyrelsen.
  Förordnandet gäller perioden 1 Juli 2014 - 30 Juni 2017:
  • Kenneth Johansson, ordförande i Donationsrådet 
   • Håkan Hedman, Njurförbundet
   • Mali Sjetne, Vävnadsbanken i Lund
   • Åsa Sandgren Åkerman, SKL
   • Cecilia Diamant, Norrlands universitetssjukhus
   • Per Lindner, Sahlgrenska universitetssjukhus
      • Finn Bengtsson, ledamot i Socialutskottet
   • Michael Wanecek, Capio S:t Görans Sjukhus

    ​​ ​​​

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall