• Så här tar du ställning

  Donationsregistret

  Fördelen med att anmäla din vilja till donationsregistret är att du kan vara säker på att ditt beslut verkligen kommer till sjukvårdens kännedom om en donation skulle bli aktuell, oavsett vad som händer dig och andra under livets gång.​​​​​


  Anmäl dig till donatio​nsr​egistret

  Anmälan utan bank- id eller annan e-legitimation

  Du kan anmäla di​g utan bank-id eller annan e-legitimation. Då får du en bekräftelse på de uppgifter du anmält och kan kontrollera att de registrerade uppgifterna är riktiga. Bekräftelsen kommer inom tre veckor att skickas till din folkbokföringsadress. Om du vill ändra en tidigare anmälan är det enklast att göra en nyanmälan. Det är alltid den senast lämnade uppgiften som gäller.


  Anmälan med bank-id eller annan e-legitimation

  Genom att använda bank-id eller annan e-legitimation hamnar din anmälan direkt i donationsregistret och inget be​kräftelsebrev eller annan brevkommunikation från donationsregistret är nödvändig. Du kan också kontrollera dina tidigare registrerade uppgifter genom att använda dig av e-legitimation. ​

  ​​

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall