• Om donation

  Helkroppsdonation

  Den som vill donera hela sin kropp till medicinsk och anatomisk undervisning måste under sin livstid skriva ett avtal om detta med någon av de medicinska högskolorna.

  Institutionerna är generellt intresserade av helkroppsdonationer men avgör från fall till fall om de kan acceptera en donation. Avtalet tecknas med den mottagandeinstitutionen vid respektive universitet, se nedan.

  I avtalet kommer donatorn och mottagaren överens om vad som ska gälla, till exempel när det gäller ceremonier (kyrklig, borgerlig eller utan ceremoni), uppgifter om anhöriga, gravplats eller minneslund etc. Institutionen ersätter med ett fast belopp kostnader i samband med begravningen. Inga kostnader ersätts i förväg.

  Den som avser att donera hela kroppen på detta sätt kan ändå välja att säga ja till donation för transplantationsändamål. Den mottagande institutionen kan ge ytterligare upplysningar om hur man gör i dessa och andra avseenden som helkroppsdonator.


  Medicinska institutioner som accepterar helkroppsdonationer:

  • Umeå universitet, anatomiska avdelningen, tel. 090- 786 50 00
  • Uppsala universitet, medicinsk cellbiologi, tel. 018-471 00 00
  • Karolinska Institutet, neurovetenskap/Linköpings universitet/Göteborgs universitet, biomedicin,tel. 08-524 800 00

   Hjärndonation
   Det går att donera hjärnan för forskning men inte för transplantation. På Karolinska Institutet bedrivs forskning kring hjärnan och dess sjukdomar. Hjärndonation ingår inte i begreppet "annat medicinskt ändamål", utan kräver specifika och skriftliga samtycken från varje patient under dennes livstid. Man kan därför inte registrera sin inställning till hjärndonation för forskning i donationsregistret.

   Den som kan tänka sig att donera sin hjärna till forskning efter sin död kan kontakt med Karolinska Institutet på 08-524 800 00, för att få mer information.

 • Just nu på Facebook
  Profilbild för Anna Högberg
  Anna Högberg: Jag har anmält mig att donera allt som går att ta. Gör det du med.27 juni kl 17:21
  Profilbild för Magnus Wählbacken
  Magnus Wählbacken: Jag gjorde mitt val att donera mina organ utom min hjärna för transplantation. När sedan min bror Bola gick bort allt för tidigt så förnyade jag mitt val med en registrering. När min bror gick bort visste vi ej om hans val. Vi valde att tillåta donation. Förhoppningsvis så lever dessa personer vidare tack vare honom. Tre månader efter hans död så hittade vi hans gamla donationskort. Allt var rätt😄. Vi hade utfört hans vilja, så han kunde fortsätta att gå till "sin granne" och dricka kaffe i stället för att hjälpa syster med veden. 😄😄.26 juni kl 21:51