• Om donation

  Statistik

  Här hittar du information om antal avlidna organdonatorer, genomförda transplantationer, väntelista samt antal personer som är anmälda till donationsregistret.​​​​​​​


  Antal avlidna organdonatorer per år (1995 – 2015)

   

  2015 ​167
  2013​​ 151  2014 166
  2012​​ 141 2003​ 114​​
  2011​​ 143​ 2002​​ 98​
  ​2010 118​ 2001 108
  ​2009 128​ 2000​ 98​
  ​2008 15​2 1999​ 108​
  ​2007 133​ 1998​ 129​
  ​2006 137​ 1997​ 112​
  ​2005 ​128 1996​ 98​
  ​2004 123​ 1995​ 104​
   
   

  Transplanterade organ till och med 30 september 2016
  Njurar: 309 (varav 95 från levande donatorer) 
  Lever: 147
  Hjärta: 50
  Lungor: 47
  Hjärta + lunga: 0
  Bukspottkörtel (pancreas): 22
  Tarm: 2
  Cell-öar: 7
   
   
  Behovet av organ den 30 september 2016
  Njure: 671
  Lever: 72
  Lever och njure: 1
  Hjärta: 30
  Lunga: 27
  Hjärta + lunga: 0
  Bukspottkörtel (pancreas): 3
  Pancreas + njure: 13
  Tarm: -
  Cell-öar: 28

  En person som väntar på transplantation kan vara i behov av ett eller flera organ. 

  Källa: Scandiatransplant


  Statistik för vävnader 2015
  Under 2015 donerade 1009 avlidna donatorer vävnader.
   
  Följande vävnader transplanterades 2015:

  Hornhinnor: 807 + 12 utlämnade till land utanför EU och 10 utlämnade till annat EU-land
  Hjärtklaffar: 208
  Sclera (ögonvita): 95
  Ö-celler: 19 cellspreparationer + 2 utlämnade till annat EU-land
  Hörselben: 17
  Hud (från avlidna): 14 mottagare fick hud under sammanlagt 36 behandlingar.

  Källa: IVO


  Antal personer registrerade i donationsregistret 
  Den 30 september 2016 har 1 565 473 personer registrerat sin vilja i Donationsregistret.