• Om donation

  Statistik

  Här hittar du information om antal avlidna organdonatorer, genomförda transplantationer, väntelista samt antal personer som är anmälda till donationsregistret.​​​​​​​​​


  Antal avlidna organdonatorer per år (1995–2016)

   

  2015 ​167 ​2016 ​185
  2013​​ 151  2014 166
  2012​​ 141 2003​ 114​​
  2011​​ 143​ 2002​​ 98​
  ​2010 118​ 2001 108
  ​2009 128​ 2000​ 98​
  ​2008 15​2 1999​ 108​
  ​2007 133​ 1998​ 129​
  ​2006 137​ 1997​ 112​
  ​2005 ​128 1996​ 98​
  ​2004 123​ 1995​ 104​
   
   

  Transplanterade för tredje kvartalet 2017
  Njurar: 340 (varav 80 från levande donatorer) 
  Lever: 136
  Hjärta: 49
  Lungor: 48
  Hjärta + lunga: 0
  Bukspottkörtel: 19
  Tarm: 1
  Cell-öar: 6
   
   
  Behovet av organ tredje kvartalet 2017
  Njure: 680
  Lever: 40
  Lever och njure: 2
  Hjärta: 30
  Lunga: 21
  Hjärta + lunga: 0
  Bukspottkörtel (pancreas): 6
  Bukspottkörtel + njure: 6
  Cell-öar: 17

  I tredje kvartalet 2017 finns ett behov av 800 organ. Hittills i år har 139 avlidna personer kunnat hjälpa andra svårt sjuka genom att donera sina organ. Samtidigt har 27 personer dött i väntan på en transplantation.

  Källa: Scandiatransplant

  Statistik för vävnader 2016
  Mottagare av donerad vävnad 2016: 

  Hornhinnor: 900 + 6 utlämnade till land utanför EU och 5 utlämnade till annat EU-land
  Hjärtklaffar: 221
  Sclera (ögonvita): 97
  Senor: 54
  Ben (rörben): 28
  Kärlgraft: 2
  Hud (från avlidna): 37 mottagare

  Källa: IVO

  Antal personer registrerade i donationsregistret 
  Den 11 september 2017 har 1 580 494 personer registrerat sin vilja i Donationsregistret. 

   

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall