• Om donation

  Statistik

  Här hittar du information om antal avlidna organdonatorer, genomförda transplantationer, väntelista samt antal personer som är anmälda till donationsregistret.​​​​​​​​


  Antal avlidna organdonatorer per år (1995–2016)

   

  2015 ​167 ​2016 ​185
  2013​​ 151  2014 166
  2012​​ 141 2003​ 114​​
  2011​​ 143​ 2002​​ 98​
  ​2010 118​ 2001 108
  ​2009 128​ 2000​ 98​
  ​2008 15​2 1999​ 108​
  ​2007 133​ 1998​ 129​
  ​2006 137​ 1997​ 112​
  ​2005 ​128 1996​ 98​
  ​2004 123​ 1995​ 104​
   
   

  Transplanterade organ under 2016
  Njurar: 425 (varav 135 från levande donatorer) 
  Lever: 199
  Hjärta: 64
  Lungor: 62
  Hjärta + lunga: 0
  Bukspottkörtel (pancreas): 24
  Tarm: 2
  Cell-öar: 10
   
   
  Behovet av organ den 1 januari 2017
  Njure: 655
  Lever: 64
  Lever och njure: 1
  Hjärta: 33
  Lunga: 36
  Hjärta + lunga: 0
  Bukspottkörtel (pancreas): 6
  Pancreas + njure: 14
  Tarm: -
  Cell-öar: 18

  Totalt fanns ett behov av 827 organ den 1 januari 2017. 
  En person som väntar på transplantation kan vara i behov av ett eller flera organ. 
  Under 2016 avled 22 patienter på väntelistan i väntan på ett nytt organ.

  Källa: Scandiatransplant

  Statistik för vävnader 2015
  Under 2015 donerade 1009 avlidna donatorer vävnader.
   
  Följande vävnader transplanterades 2015:

  Hornhinnor: 807 + 12 utlämnade till land utanför EU och 10 utlämnade till annat EU-land
  Hjärtklaffar: 208
  Sclera (ögonvita): 95
  Ö-celler: 19 cellspreparationer + 2 utlämnade till annat EU-land
  Hörselben: 17
  Hud (från avlidna): 14 mottagare fick hud under sammanlagt 36 behandlingar.

  Källa: IVO

  Antal personer registrerade i donationsregistret 
  Den 11 september 2017 har 1 580 494 personer registrerat sin vilja i Donationsregistret. 

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall