• Om donation

  Vävnadsdonation

  Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara. Vävnadsdonation är även möjlig när döden konstaterats genom att andning och blodcirkulation har upphört. Varje år doneras omkring 1 000 vävnader. Av dem är cirka 600 en donation av hornhinnor.​​

  ​​​När en person avlider under sådana omständigheter att donation är möjlig utreder hälso- och sjukvården den avlidnes inställning till donation. Detta görs genom samtal med närstående, kontroll av donationskort och sökning i donationsregistret.

  De närstående kan inte motsätta sig den avlidnes vilja om den avlidne under sin livstid gett sitt medgivande till donation. Detsamma gäller motsatsen, om den avlidne motsatt sig donation får donation inte ske. Närståendes vetorätt gäller endast om den avlidnes vilja är okänd.


  ​Organ och vävnader får tas tillvara:

  • i de fall den avlidne uttryckligen gett sitt medgivande till donation
  • i de fall en donation står i överensstämmelse med den avlidnes inställning
  • i de fall den avlidne inte motsatt sig donation under sin livstid

   

  Organ och vävnader får inte tas tillvara:

  • i de fall den avlidne uttryckligen motsatt sig donation under sin livstid
  • i de fall den avlidens vilja är okänd och de närstående använder sin vetorätt och säger nej till donation
  • i de fall den avlidnes inställning till donation är okänd och närstående har olika uppfattningar i frågan
  • i de fall sjukvårdspersonalen inte lyckas få tag i någon närstående
   
  Anonymitet råder. Sekretesslagen skyddar såväl donatorns som mottagarens identitet. Varken donatorns anhöriga eller mottagaren får kännedom om varandra.
  ​​
  ​​​​

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall