• Vanliga frågor

  Vem kan donera?

  • Kan alla människor donera organ och vävnader?

   ​De allra flesta människor i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Och det finns i princip inga åldersgränser. Ingen behöver därför avstå från att anmäla sin vilja att donera organ och vävnader. Sjukvården gör en noggrann individuell medicinsk bedömning av alla som blir aktuella för donation. För att bli organdonator måste man vårdas på en intensivvårdsavdelning.

  • Kan även barn bli donatorer?

   ​Ja. Det finns många barn som väntar på en organtransplantation. De behöver i många fall organ som är av samma storlek som de egna. Eftersom det - tack och lov - är få barn som avlider, betyder det mycket för dem som väntar att även avlidna barn kan få donera. I en del fall kan man använda en bit av levern från en vuxen för transplantation till ett barn. Ett barn som inte är alltför litet kan också ta emot en njure från en vuxen.​

  • Får vem som helst donera organ och vävnader?

   ​Ja, det finns inga hinder för någon att anmäla sin vilja att donera organ och vävnader efter sin död. Ingen behöver avstå från att göra sin vilja att donera känd, oavsett ålder, sjukdomar, levnadsvanor eller andra bakgrundsfaktorer. Sjukvården gör i varje enskilt fall en noggrann utredning av dem som blir aktuella för donation. Utredningen ska ge svar på om den avlidne kan donera och - om de kan det - vilka organ och vävnader som i så fall är möjliga för transplantation eller medicinsk forskning. I vilken mån en individs eventuella riskbeteende skulle kunna utgöra ett hinder mot donation är en av de faktorer som utreds. Detta för att hindra smittspridning vid transplantation av organ och vävnader.​

  • Kan jag donera om jag har Hepatit-C?

   ​Ja, donation från en Hepatit C-positiv person är möjligt under vissa speciella omständigheter. En Hepatit C-smittad person kan eventuellt få donera vissa organ till en annan Hepatit C-positiv patient, under förutsättning att den mottagande patienten samtycker till detta. Hepatitsmittade behöver alltså inte avstå från att anmäla sin vilja att donera. Ingen vet var den medicinska forskningen står i framtiden. Sjukvården gör i varje enskilt fall en noggrann utredning av dem som blir aktuella för donation. Utredningen ska ge svar på om de kan donera och - om de kan det - vilka organ och vävnader som i så fall är möjliga för transplantation eller medicinsk forskning.​

  • Om jag har en kronisk sjukdom, till exempel MS eller diabetes, kan jag bli donator då?

   ​Ja, det kan gå. Men en del sjukdomar kan påverka aktuella organ på ett sådant sätt att de inte kan doneras för transplantationsändamål. Har man diabetes kan till exempel njuren bli påverkad på det viset. Men det kan mycket väl hända att man ändå kan donera. Och kan man inte donera organ kan man ofta donera vävnader eller till medicinsk forskning. Ingen behöver därför avstå från att göra sin vilja att donera känd, oavsett ålder, sjukdomar, levnadsvanor eller andra bakgrundsfaktorer. Sjukvården gör i varje enskilt fall en utredning av dem som blir aktuella för donation. Utredningen ska ge svar på om, och i så fall vad, de kan donera.​