• Kontakter

  Kontakt

  Livsviktigt.se ges ut av Socialstyrelsen.


  Har du frågor som rör organ- och vävnadsdonation?
  Kontakta oss: donation@socialstyrelsen.se​

  Växel: 075-247 30 00

  Socialstyrelsen
  106 30 Stockholm

  Arbetar du med organ- och vävnadsdonation? Då finns fördjupad information för dig på Socialstyrelsens webbplats.

  ​Om Donationsrådet
  Donationsrådet bildades 2005 och var knutet till Socialstyrelsen som ett rådgivande nationellt råd. Donationsrådet upphörde den 1 mars 2018.​

  Nationellt donationscentrum
  Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt donationscentrum på myndigheten under 2018 och 2019, som därefter ska införlivas i myndighetens ordinarie verksamhet. Centrumet inrättas i syfte att samla och stärka myndighetens arbete med donationsfrågorna under ett namn som blir tydligt i förhållande till såväl allmänhet som hälso- och sjukvården. Centrumet startar den 1 juni 2018.
  Det nationella donationscentrumet ska samla och stärka Sveriges arbete med donation för att öka antalet organdonationer och därmed ökade transplantationer. Centrumet ska ansvara för nationell samordning, kunskapsstödjande insatser till hälso- och sjukvården, information till allmänheten och verka för ändamålsenliga möjligheter för enskilda att göra sin inställning till donation känd. Slutredovisning av uppdraget ska ske i slutet av december 2019.

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall