• Så här tar du ställning

  Donationsregistret

  Fördelen med att anmäla din vilja till donationsregistret är att du kan vara säker på att ditt beslut verkligen kommer till sjukvårdens kännedom om en donation skulle bli aktuell, oavsett vad som händer dig och andra under livets gång.


  Anmäl dig till donatio​nsr​egistret

  Anmälan utan bank- id eller annan e-legitimation

  Du kan anmäla di​g utan bank-id eller annan e-legitimation. Då får du en bekräftelse på de uppgifter du anmält och kan kontrollera att de registrerade uppgifterna är riktiga. Bekräftelsen kommer inom tre veckor att skickas till din folkbokföringsadress. Om du vill ändra en tidigare anmälan är det enklast att göra en nyanmälan. Det är alltid den senast lämnade uppgiften som gäller.


  Anmälan med bank-id eller annan e-legitimation

  Genom att använda bank-id eller annan e-legitimation hamnar din anmälan direkt i donationsregistret och inget be​kräftelsebrev eller annan brevkommunikation från donationsregistret är nödvändig. Du kan också kontrollera dina tidigare registrerade uppgifter genom att använda dig av e-legitimation. ​

   

  Ny förordning från den 25 maj 2018

  I samband med att dataskyddförordningen (EU 2016/679) ersatte personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018, beslutades det också om en ny förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen. Syftet med förordningen är bland annat att underlätta för hälso- och sjukvården att tillgodose den enskildes donationsvilja.

   

  Ändringarna i förordningen innebär i korthet:

  • En reglering av registret vilket är ett krav i nya dataskyddförordningen.
  • En person som fyllt 15 år får själv bestämma om den vill registrera sig i donationsregistret utan vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavare får enbart anmäla barn upp till 15 år mot tidigare upp till 18 år.
  • Behörig personal har tillgång till donationsregistret redan innan en person har avlidit. Denna ändring ger mer tid till förberedelse för de närstående och för vården om patienten sagt ja till donation. Om patienten har sagt nej kan vården tidigare utesluta donation. Detta öppnar möjligheten för att fler av dem som vill får donera sina organ och vävnader. Sökningen i donationsregistret får dock göras först då ansvariga läkare bedömer att patientens liv inte går att rädda.

   

  Förordningen för donationsregistret (SFS 2018:307)

   

  ​​

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall