Ditt beslut kan rädda liv

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation.

Ta ställning här

Anmäl dig till donationsregistret, skaffa donationskort eller meddela en närstående.

Vanliga frågor

Osäker på vad allt innebär? Här finner du de vanligaste frågorna med svar.

Jag donerar mina. Gör du?

Visa dina vänner att du har tagit ställning.