• Om donation

  Att bli donator

  De allra flesta människor i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Och det finns egentligen inga åldersgränser! Ingen behöver därför avstå från att göra sin vilja att donera känd på grund av ålder, levnadsvanor eller sjukdomar.​

  ​​​Många tror att man måste vara ung när man avlider för att kunna donera organ och vävnader. Så är det inte alls. Äldre donatorer kan ofta ge lever, njurar, hornhinnor och hjärtklaffar till betydligt yngre mottagare. Man kan mycket väl bli donator även om man fyllt 75 eller mer.

  Organens kvalitet betyder mer än givarens ålder
  Det är inte åldern utan organens och vävnadernas kondition som avgör om en donation är möjlig eller inte. Och man behöver inte själv avgöra om man duger som donator.

  Ingen behöver avstå från att göra sin vilja att donera känd på grund av ålder, levnadsvanor eller eventuella sjukdomar. Sjukvården gör en medicinsk prövning av alla som anmält att de vill donera, om de blir aktuella för donation. 

  De som inte kan donera organ kan ofta donera vävnader 
  För att kunna komma ifråga som organdonator måste man vårdas med respirator när döden inträffar. Därför är det enbart patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning som blir aktuella som organdonatorer.

  ​​

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall