• Om donation

  Helkroppsdonation

  Den som vill donera hela sin kropp till medicinsk och anatomisk undervisning måste under sin livstid skriva ett avtal om detta med någon av de medicinska högskolorna.​​

  Institutionerna är generellt intresserade av helkroppsdonationer men avgör från fall till fall om de kan acceptera en donation. Avtalet tecknas med den mottagande institutionen vid respektive universitet, se nedan.

  I avtalet kommer donatorn och mottagaren överens om vad som ska gälla, till exempel när det gäller ceremonier (kyrklig, borgerlig eller utan ceremoni), uppgifter om anhöriga samt gravplats eller minneslund. Institutionen ersätter med ett fast belopp kostnader i samband med begravningen. Inga kostnader ersätts i förväg.

  Den som avser att donera hela kroppen på detta sätt kan ändå välja att säga ja till donation för transplantationsändamål. Den mottagande institutionen kan ge ytterligare upplysningar om hur man gör i dessa och andra avseenden som helkroppsdonator.

   

  Medicinska institutioner som accepterar helkroppsdonationer

  • Umeå universitet, anatomiska avdelningen, tel. 090-786 50 00
  • Uppsala universitet, medicinsk cellbiologi, tel. 018-471 00 00
  • Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för biomedicin, tel. 0766-18 47 39, bemannad tisdagar 10:00-12:00 och torsdagar 13:00-15:00 (upptagningsområden Västra Götaland, Halland och Skåne län)
  • Karolinska Institutet, neurovetenskap/Linköpings universitet, helkroppsdonation@ki.se, se även www.ki.se/helkroppsdonation.

   Hjärndonation
   Det går att donera hjärnan för forskning men inte för transplantation. På Karolinska Institutet bedrivs forskning kring hjärnan och dess sjukdomar. Den som kan tänka sig att donera sin hjärna till forskning efter sin död kan kontakta Karolinska Institutet på 08-524 800 00 för att få mer information.
   ​​

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall