• Om donation

  Statistik

  Här hittar du information om antal avlidna organdonatorer, genomförda transplantationer, väntelista samt antal personer som är anmälda till donationsregistret.​​​​​​​​​


  Antal avlidna organdonatorer per år (1995–2017)

   

  ​2006 ​137
  2017 188 2005 128
  2016 185 2004 123
  2015 167 2003​ 114​​
  2014 166 2002​​ 98​
  ​2013 151 2001 108
  ​2012 141​ 2000​ 98​
  ​2011 143 1999​ 108​
  ​2010 118 1998​ 129​
  ​2009 128 1997​ 112​
  ​2008 ​152 1996​ 98​
  ​2007 133 1995​ 104​
   
   

  Transplanterade helåret 2017
  Njurar: 474 (varav 125 från levande donatorer)
  Lever: 181 (varav 3 från levande donatorer)
  Hjärta: 62
  Lungor: 65
  Hjärta + lunga: 0
  Bukspottkörtel: 25
  Tarm: 2
  Cell-öar: 9


  Behovet av organ 1 januari 2018: 817 organ
  Njure: 685
  Lever: 39
  Lever och njure: 1
  Hjärta: 38
  Lunga: 28
  Hjärta + lunga: 0
  Bukspottkörtel: 4
  Njure + bukspottkörtel: 7
  Cell-öar: 15


  Den 1 januari 2018 fanns ett behov av 817 organ. Under 2017 har 188 avlidna personer kunnat hjälpa andra svårt sjuka genom att donera sina organ. Samtidigt har 40 personer dött i väntan på en transplantation.

  Källa: Scandiatransplant

  Statistik för vävnader 2017
  Mottagare av donerad vävnad 2017: 

  Hornhinnor: 579 (trolig underrapportering med drygt 200 hornhinnor) 
  Hjärtklaffar: 76 (67 lämnade till land inom EU/EES)
  Sclera (ögonvita): 137
  Senor: 102
  Ben (rörben): 30
  Kärlgraft: 38 (20 lämnade till land inom EU/ESS)
  Hud (från avlidna): 22 mottagare

  Källa: IVO

  Antal personer registrerade i donationsregistret 
  Den 1 juni 2018 hade 1 597 332 personer registrerat sin vilja i Donationsregistret. 

   

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall