• Om donation

  Statistik

  Här hittar du information om antal avlidna organdonatorer, genomförda transplantationer, väntelista samt antal personer som är anmälda till donationsregistret.​​​​​​​​​


  Antal avlidna organdonatorer per år (1995–2019)

   

  2019 ​191
  2018 ​182 ​2006 ​137
  2017 188 2005 128
  2016 185 2004 123
  2015 167 2003​ 114​​
  2014 166 2002​​ 98​
  ​2013 151 2001 108
  ​2012 141​ 2000​ 98​
  ​2011 143 1999​ 108​
  ​2010 118 1998​ 129​
  ​2009 128 1997​ 112​
  ​2008 ​152 1996​ 98​
  ​2007 133 1995​ 104​
   
   

  Transplanterade helåret 2019
  Njurar: 476 (varav 147 från levande donatorer)
  Lever: 183 (varav 3 från levande donatorer)
  Hjärta: 60
  Lungor: 55
  Hjärta + lunga: 1
  Bukspottkörtel: 23
  Tarm: 0
  Cell-öar: 13


  Behovet av organ 1 januari 2020: 850 organ
  Njure: 693
  Lever: 52
  Lever och njure: 4
  Hjärta: 49
  Lunga: 25
  Hjärta + lunga: 0
  Bukspottkörtel: 10
  Njure + bukspottkörtel: 6
  Cell-öar: 11


  Den 1 januari 2020 fanns ett behov av 850 organ. Under 2019 har 191 avlidna personer kunnat hjälpa andra svårt sjuka genom att donera sina organ. Samtidigt har 37 personer dött i väntan på en transplantation.

  Källa: Scandiatransplant

  Statistik för vävnader 2018
  Mottagare av donerad vävnad 2018: 

  Hornhinnor: 837 (9 lämnade till land inom EU/EES) 
  Hjärtklaffar: 136 (68 lämnade till land inom EU/EES)
  Sclera (ögonvita): 141
  Senor: 87
  Ben (rörben): 36
  Kärlgraft: 10
  Hud (från avlidna): 17 mottagare

  Källa: IVO

  Antal personer registrerade i donationsregistret 
  Den 2 januari 2020 hade 1 721 968 personer registrerat sin vilja i Donationsregistret.
   
  Här hittar du mer statistik

   

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall