• Om donation

  Vävnadsdonation

  Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara. Vävnadsdonation är även möjlig när döden konstaterats genom att andning och blodcirkulation har upphört. Varje år doneras omkring 1 000 vävnader. Av dem är cirka 600 en donation av hornhinnor.​​

  ​​​När en person avlidit eller förväntas avlida på ett sådant sätt att donation är möjlig utreder hälso- och sjukvården personens inställning till donation. Detta görs genom samtal med närstående, kontroll av donationskort och sökning i donationsregistret.


  ​Organ och vävnader får tas tillvara:

  • i de fall personen uttryckligen gett sitt medgivande till donation
  • i de fall en donation står i överensstämmelse med personens inställning
  • i de fall personen inte motsatt sig donation under sin livstid

   

  Organ och vävnader får inte tas tillvara:

  • i de fall personen uttryckligen motsatt sig donation under sin livstid
  • i de fall personens vilja är okänd och de närstående använder sin vetorätt och säger nej till donation
  • i de fall personens inställning till donation är okänd
  • i de fall närstående har olika uppfattningar i frågan
  • i de fall sjukvårdspersonalen inte lyckas få tag i någon närstående
   
  Anonymitet råder. Sekretesslagen skyddar såväl donatorns som mottagarens identitet. Varken donatorns anhöriga eller mottagaren får kännedom om varandra.
  ​​
  ​​​​

 • Just nu på Facebook
  Unable to load wall